Andrzej Tadeusz Kijowski

[Rozmiar: 16840 bajtów]Opis Obyczajów w XV-leciu Międzysojuszniczym 1989-2004

s. 282 + 2 nlb, Rozmiar 210 x 145 x 15, waga 0,35 kg
Wydawnictwo AnTraKT, Warszawa 2010, Indeksy, insert DVD
ISBN 978-83-923292-6-8

Część pierwsza zatytułowana „Odsłanianie Dramatu” to traktat o ważnych postaciach życia społecznego, analiza samorządu i funkcjonowania instytucji obywatelskich. Portrety osób z którymi los zetknął autora nie są jednak jakimś alfabetem wspomnień. To rodzaj fresku ukazującego charakterystyczne typy, cechy instytucji wreszcie wartości i idee, których enumeracja podsumowuje ten tom analizy III Rzeczypospolitej. Autor opisuje takich ludzi jak Senior - czyli jego znakomity ojciec krytyk Andrzej Kijowski, Adam Michnik, Bronisław Wildstein, Andrzej Urbański, Michał Boni, Michał Kulesza, Jerzy Kisielewski, Jan Pietrzak, Jerzy Buzek i wielu innych polityków.

Insert DVD

Do tomu pierwszego Odsłanianie Dramatu, który otwiera szkic syna o ojcu zatytułowany Grymas Seniora dodano płytę DVD zawierającą tekst przemówienia Andrzeja Kijowskiego na Kongresie Kultury Polskiej w 1981 roku. Płyta zawiera jeszcze kilka filmów i rozmów Andrzeja Tadeusza Kijowskiego, które realizował w latach ’90 tych XX wieku jako niezależny producent TV na zlecenie Komitetu Badań Naukowych: o profesorach Januszu Tazbirze i Stanisławie Konturku, a także rozmowy z naukowcami laureatami tzw. Polskich Nobli.

[Rozmiar: 36852 bajtów]

Design based on flankerds.com
574