Andrzej Tadeusz Kijowski

[Rozmiar: 16840 bajtów]Opis Obyczajów w XV-leciu Międzysojuszniczym 1989-2004

s. 178 + 6 nlb, Rozmiar 210 x 145 x 15, waga 0,25 kg
Wydawnictowo AnTraKT, Warszawa 2010, Indeksy , insert DVD
ISBN 978-83-923292-7-5

Część druga pt: „A Teraz Konkretnie” to Andrzeja Tadeusza Kijowskiego rozprawa z mediami. Opis ich dziejów, a także analiza norm prawnych i zagrożeń dla wolności prasy. Znajdzie tu czytelnik też trochę anegdoty i portretów osób wpływowych w sferze mediów: Stefana Bratkowskiego, Krystyny Mokrosińskiej, Andrzeja Gelberga, Piotra Wierzbickiego, Michała Komara czy Mirosława Chojeckiego. Ale i tu przedmiotem zainteresowań autora nie są sami ludzie, lecz raczej sprawy, jakie wspominane przezeń typy wnoszą do środowisk opiniotwórczych. Stara się bowiem wykazać, iż u schyłku XX wieku dokonała się w Polsce rozpoczęta już w Europie kolejna stratyfikacja społeczna skutkująca swoistym nowym feudalizmem i próbą uwłaszczenia się nowej rządzącej klasy definiowanej w tomie „A Teraz Konkretnie” jako klasa media-polityczna.

Insert DVD

Tom drugi zaopatrzono w archiwalne nagrania autora programu A Teraz Konkretnie realizowanego w latach 1992-1995 w TV Polonia 1 i w Nowej Telewizji Warszawa. Występują tam m.in. Donald Tusk jako Alpinista Przemysłowy, Aleksander Kwaśniewski jako przewodniczący Komisji Konstytucyjnej, urzędujący Prezydent Lech Wałęsa czy szef Najwyższej Izby Kontroli Lech Kaczyński. Artyści od Kaczmarskiego po Zanussiego, politycy, samorządowcy, społecznicy, księża, lekarze.

[Rozmiar: 36852 bajtów]

Design based on flankerds.com