Andrzej Tadeusz Kijowski

[Rozmiar: 16840 bajtów]Opis Obyczajów w XV-leciu Międzysojuszniczym 1989-2004

Teatr to miejsce spotkania - Thea to znaczy widzenie

s. 336 + 8 nlb, Rozmiar 210 x 145 x 15, waga 0,5 kg
Wydawnictowo AnTraKT, Warszawa 2010, Anex, Indeksy, insert DVD
ISBN 978-83-923292-9-9

I ta opowieść pełna jest portretów czy wzmianek o ludziach, artystach lecz także i o urzędnikach. Znajdzie się tu obszerny szkic o Adamie Hanuszkiewiczu, słów parę o Krystynie Jandzie i Joannie Szczepkowskiej i jej ojcu Andrzeju. Na kartach książki przewijają się często Izabella Cywińska, Maciej Wojtyszko. Ale wspomni autor także Jerzego Koeniga czy Adama Kiliana, Zofię Kucównę bądź Edytę Jungowską. Dziesiątki postaci wymieniono w obszernych przypisach.
Lecz i tu także – a może tu przede wszystkim ani o ludzi, ani tylko o anegdotę chodzi. W dwu tomach, z których pierwszy „Paradoks o Ogródkach” opowiada dzieje Konkursu Teatrów Ogródkowych w latach 1992-2004 w jego wędrówce ze staromiejskiego Lapidarium aż do Doliny Szwajcarskiej, drugi zaś „Thea to znaczy widzenie” przedstawia dzieje frekwencyjnego triumfu w Ogrodach Frascati w latach 2005-2006, prezentuje Andrzej Tadeusz Kijowski dowód na swoją młodzieńczą tezę, iż teatr jest sztuką mechaniczną, techniką społecznych zmian, sztuką zabawy czyli miejscem spotkania.

Insert DVD

Tom czwarty: Thea to znaczy Widzenie wzbogaca wykonany pod patronatem TVP insert DVD zawierający 15 letnią historię Konkursu Teatrów Ogródkowych realizowanego przez autora w latach 1992-2006.

[Rozmiar: 36852 bajtów]

Design based on flankerds.com